Ministarstvo poljoprivrede pripremilo jedinstveni Prijedlog pravilnika o provedbi mjera PRRRH 2014.-2020.

Srijeda, 17.07.2019

Jedinstvenim Prijedlogom pravilnika o provedbi mjera PRRRH 2014.-2020. ujednačuju se procedure i provedba postupaka dodjele potpore iz mjera Programa ruralnog razvoja.

Obilazak Konjičkog kluba Dunavski raj u sklopu projekta "Na leđima konja do nove budućnosti"

Srijeda, 17.07.2019

Svrha obilaska Konjičkog kluba Dunavski raj je upoznavanje OPG-ova sa do sada naučenim vještinama korisnika projekta (osoba s intelektualnim teškoćama) za rad u konjogojstvu.

U okviru projekta „Mjesto za sve generacije“ održano predavanje na temu „Zaštita životinja“

Ponedjeljak, 15.07.2019

28. lipnja 2019. godine, u Hrvatskom domu Tompojevci, u okviru projekta Mjesto za sve generacije, održano je predavanje na temu „Zaštita životinja“.

Tradicionalni sajam "MESAP JESEN 2019"

Petak, 12.07.2019

23. i 24. studenog u Nedelišću, bit će održan sajam za gospodarstvenike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge.

LAG Srijem.info

Natječaji