PRODULJEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA OPERACIJU 7.1.1. ''SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE'' DO 13. LISTOPADA

Srijeda, 02.08.2017

Obavještavamo sve zainteresirane, a posebice jedinice lokalne samouprave, da je izmjenama Natječaja za provedbu tipa operacije 7.1.1. ''Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske produljen rok za podnošenje zahtjeva za potporu sa 28.07.2017. na 13.10.2017. godine.

ZAHTJEVI ZA MJERU 6 U AGENCIJI ZA PLAĆANJA PRIORITETNO SE OBRAĐUJU

Ponedjeljak, 24.07.2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodatno je intenzivirala svoje aktivnosti na obradi zahtjeva za potporu iz mjere 6, zaprimljenih po natječaju za operaciju 6.1.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima (813 zahtjeva) te operaciju 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (4189 zahtjeva).

LAG Srijem.info