PRIJAVE ZA DIGITALNI KATALOG SEOSKOG TURIZMA moj-seoski.hr

Četvrtak, 07.02.2019

Pozivaju se sva poljoprivredna gospodarstva koja se bave nekim od oblika turističko-ugostiteljske djelatnosti da se prijave na aplikaciju moj-seoski.hr u cilju besplatne promocije.

OBILAZAK OPG-A U SKLOPU PROJEKTA ''NA LEĐIMA KONJA DO NOVE BUDUĆNOSTI'' UP.02.1.1.06.0041.

Ponedjeljak, 28.01.2019

U sklopu projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti'' 28. siječnja 2019. godine nositelj i partneri projekta obišli su OPG Milan Sabljak.

Održano prvo predavanje u okviru projekta ''Edukacijom do pružanja boljih usluga zajednici''

Srijeda, 23.01.2019

Dana 23. siječnja 2019. godine u prostorijama udruge „Treća životna dob“ održano je prvo predavanje na temu Specifičnosti treće životne dobi i predrasude prema osobama starije životne dobi, koje je održala Dajana Živanović, prvostupnik socijalnog rada.

IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA NA ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH NA NATJEČAJE KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDOVA I PROGRAMA EU

Petak, 18.01.2019

Ministarstvo poljoprivrede prema članku 71. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18) izdaje suglasnost za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaje koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Uz zahtjev koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti nužno je priložiti naziv, obrazloženje i sažetak projekta koji se planira prijaviti na natječaj.

LAG Srijem.info

Natječaji