Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi

Četvrtak, 27.02.2020

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi.

Snimljena TV reportaža u svrhu predstavljanja projekta "Na leđima konja do nove budućnosti"

Utorak, 25.02.2020

Projekt „Na leđima konja do nove budućnosti“ sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Otvoren natječaj za dodjelu donacija za 2020. godinu

Srijeda, 19.02.2020

Natječaj je objavila Hrvatska elektroprivreda za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2020. godini.

LAG Srijem.info

Natječaji