Dodijeljene količine plavog dizela za potrošnju u 2023. godini

Petak, 13.01.2023

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je, sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu...

U OKVIRU PROJEKTA „EUROPA ZA MLADE“ IZRAĐENI SU LETCI

Četvrtak, 12.01.2023

Nakon provedbe svih projektnih aktivnosti u okviru projekta „Europa za mlade“, izrađeni su letci.

PODSJETNIK POLJOPRIVREDNICIMA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA PROIZVODNO VEZANU POTPORU ZA VOĆE, POVRĆE I ŠEĆERNU REPU U 2022. GODINI

Srijeda, 04.01.2023

Poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za proizvodno vezanu potporu (dalje u tekstu: PVP) za voće, povrće i šećernu repu za 2022. godinu u obvezi su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi..

ODOBREN NOVI PROJEKT KOJI JE PRIPREMIO LAG SRIJEM

Srijeda, 04.01.2023

Ministarstvo kulture je 12. rujna 2022. godine raspisalo Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

LAG Srijem.info

Natječaji