(ZATVOREN) LAG Natječaj za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastruk

LAG Srijem objavljuje, dana 17. lipnja 2019. godine, 2. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

 

Obuhvat područja LAG-a Srijem:   

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja.

 

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 02. srpnja 2019. do 02. kolovoza 2019.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 3.597.528,49 HRK.

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalna 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17).

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4.

 

Upravni odbor LAG-a Srijem na sastanku održanom 25. srpnja 2019. godine donio je Odluku o prvoj izmjeni LAG Natječaja za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

 

na 18. stranici, 4.1. Podnošenje prijave projekta, dio iz teksta:

 

"Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 02.07.2019., a najkasnije do 02.08.2019. na adresu:"

 

mijenja se i glasi:

 

"Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 02.07.2019., a najkasnije do 17.09.2019. na adresu:"

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

Odluka o prvoj izmjeni LAG Natječaja za tip operacije 7.4. stupa na snagu 26. srpnja 2019. godine.

 

 

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_7.4. 17.06.2019 251.8kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 17.06.2019 77.1kb
3 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore 17.06.2019 428.3kb
4 Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta 17.06.2019 61.5kb
5 Prilog II - Lista prihvatljivih troškova 17.06.2019 13.5kb
6 Prilog III - Opis projekta 17.06.2019 188kb
7 Prilog III - Radni list (neto-prihod) uz Prilog III – Opis projekta 17.06.2019 142.6kb
8 Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave 17.06.2019 1.48Mb
9 Prilog V - Uputa MZOIE 17.06.2019 2.5Mb
10 Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza 17.06.2019 31kb
11 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi 17.06.2019 28.7kb
12 Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave 17.06.2019 1.14Mb
13 Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira 17.06.2019 36.9kb
14 Tekst LAG natječaj-a LRS_7.4. - 1. IZMJENA 26.07.2019 251.9kb

LAG Srijem.info

Natječaji