(ZATVOREN) 4. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infras

LAG Srijem objavljuje, dana 21. prosinca 2020. godine 4. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

 

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

 

Obuhvat područja LAG-a Srijem:   

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja.

 

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 18. siječnja 2021. do 26. veljače 2021.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.086.226,00 HRK.

 

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalna 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17).

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

 

1. TEHNIČKA IZMJENA 4. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4.

 

Sukladno Točki 4.2. teksta predmetnog LAG natječaja, LAG Srijem objavljuje 8. siječnja 2021. godine, tehničku izmjenu 4. LAG natječaja, za tip operacije 7.4.
Tehničke izmjene predmetnog LAG natječaja odnose se na izmjenu dokumenta Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore.
U novom objavljenom predmetnom dokumentu dolazi do izmjene tečaja u redu F iz vrijednosti 7,4395, u vrijednost 7,5519.

 

2. TEHNIČKA IZMJENA 4. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4.
Sukladno Točki 4.2. teksta predmetnog LAG natječaja, LAG Srijem objavljuje 12. siječnja 2021. godine, 2. tehničku izmjenu 4. LAG natječaja, za tip operacije 7.4.
Tehnička izmjena predmetnog LAG natječaja odnosi se na izmjenu obrasca Plana nabave.
Ovom izmjenom objavljuje se novi obrazac Plan nabave, pod nazivom Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore - NOVI OBRAZAC.

 

 

U svrhu podnošenja Zahtjeva za potporu (prijavu projekta) koristi se plan nabave objavljen pod nazivom Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore - NOVI OBRAZAC.

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_7.4. 21.12.2020 165.3kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 21.12.2020 67.1kb
3 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore 21.12.2020 428.4kb
4 Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta 21.12.2020 48.2kb
5 Prilog II - Lista prihvatljivih troškova 21.12.2020 13.5kb
6 Prilog III - Opis projekta 21.12.2020 180.3kb
7 Prilog III - Radni list (neto-prihod) uz Prilog III – Opis projekta 21.12.2020 142.6kb
8 Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave 21.12.2020 1.48Mb
9 Prilog V - Uputa MZOIE 21.12.2020 2.5Mb
10 Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza 21.12.2020 18.9kb
11 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi 21.12.2020 20.5kb
12 Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave 21.12.2020 1.14Mb
13 Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira 21.12.2020 19.5kb
14 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore - IZMJENA 08.01.2021 428.4kb
15 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore - NOVI OBRAZAC 12.01.2021 46.7kb

LAG Srijem.info

Natječaji